Slide-​7

Farklı Tad­lar..

Deni­zli Kebap adını duy­duğunuzda belki çok basiit gelebile­cek bir yemeği öyle bir şek­ilde pişirir ve değişik Tad­lar katarki Siz o yemeği yediğinizde artık Deni­zli Kebap Bağım­lıların­dan­sınız demektir..

Adres­imiz..

  • Pınartepe Mah. Yavuz Sul­tan Selim, Hilal Kon­akları 32L Beykent-B.Çekmece. Tele­phone: +90 212 258 20 20 E-​mail: Bu e-​Posta adresi isten­meyen posta engel­leyi­ci­leri tarafın­dan korunuyor. Görün­tüle­mek için JavaScript etkin­leştir­ilme­lidir.

Site İçer­iğinin Tüm Hak­ları DenizliKebap258 Markasına Aittir..

Rez­er­vasyon

Sosyal Medya

Face­Book

Twit­ter

User Login